رفتن به محتوای اصلی

اهداف و وظایف

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران-تبریز با اهداف و ضرورتهای زیر برگزارخواهد شد:
  •  معرفی فرش دستباف تبریز و ارائه طرحهای نوین فرش تبریز برای بازدیدکنندگان
  •  آشنایی بازدید کنندگان بومی با تولیدکنندگان سایر استانها
  • بسترسازی لازم جهت حضور مهمانان داخلی و خارجی از جمله سفرا و تجار بنام جهت بازارسازیهای لازم
  • ایجاد امکان عرضه تولیدات داخل استان توسط تولید کنندگان به طور مستقیم 
  • معرفی فرش دستباف به عنوان هنر - صنعت با قابلیت ایجاد اشتغال و جذب گردشگر داخلی و خارجی
  • ایجاد فضای مناسب جهت تبادل آخرین دستاوردها و تجهیزات علمی در زمینه تولید فرش دستباف
  • امکان معرفی دستیابی به تولیدات برتر از نظر طرح، نقش، رنگ و بافت در جهت ارتقای کیفیت تولیدات
  • شناسایی، انتخاب و معرفی تولیدکنندگان و طراحان و هنرمندان برگزیده
  • ایجاد ارتباط بین دانشگاه (فرش) با تولیدکنندگان و تجار
  • ایجاد فضای مناسب برای شناساندن فعالیتهای حوزه فرش