رفتن به محتوای اصلی

معرفی نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ایران - تبریز پس از ۱۰ سال وقفه به منظور ایجاد فضای مناسب جهت تبادل آخرین دستاوردها و تجهیزات علمی در زمینه تولید فرش دستباف در ۲ سطح:

  • عرضه و نمایش آخرین تولیدات برتر از نظر طرح، نقش، رنگ و بافت
  • شناسایی و ایجاد بسترهای لازم جهت حضور در بازارهای جدید خارجی

از ۹ لغایت ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بینالمللی تبریز برگزار خواهد شد.